Vuokrausehdot lyhyesti

 • verkkokaupassa tilaus maksetaan paytraililla heti

 • jos varauksen alkuun on yli yksi kuukausi niin voit pyytää laskut sähköpostilla osoitteesta laatulomat@gmail.com

 • varaus tulee voimaan, kun varausmaksu (25% kokonaishinnasta) on maksettu

 • loppumaksu (75%) maksetaan viimeistään 1kk ennen loman alkua

 • jos varaus tehdään myöhemmin kuin 28 vrk ennen varausajankohdan alkamista, koko maksu maksetaan kerralla välittömästi varauksen jälkeen

  Vuokrausehdot kokonaisuudessaan

  Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta välittömästi sen jälkeen, kun asiakas on maksanut näissä sopimusehdoissa mainitun varausmaksun, tai on maksanut sekä varausmaksun että loppumaksun yhdellä kertaa.

  Varaus ja maksuehdot

  Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse lasku tai tilausvahvistus jossa on liitteenä vuokrattavan kohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot, ajo-ohjeet sekä avainten luovutusta koskevat tiedot

  Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

  Maksettaessa tulee käyttää laskun viitenumeroa!

  Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (25%) huvilan vuokrahinnasta eräpäivään mennessä (seitsemän (7) vuorokautta laskun päiväyksestä) tai on maksanut sekä varausmaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

  Jos varaus tehdään myöhemmin, kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkua, niin koko maksu maksetaan kerralla ja lasku on maksettava kahden (2) vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli varauksen alkuun on 6 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

  Mikäli maksut tai maksujen eräpäivät laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

  Jos varaus tehdään puhelimitse, on maksu suoritettava kohteen omistajan ilmoittamalle tilille saman päivän aikana.

  Maksuosoituksena on merkittävä myös palvelua koskevat tiedot ja omistajan mahdollisesti antama varaus/viitenumero. Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä, että maksu on suoritettu.

  Varauksen peruuttaminen

  Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) vuokrattavan kohteen omistajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokrattavan kohteen omistajalle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

  Varauksen peruuttamisesta pidätetään varausmaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, veloitetaan koko vuokrahinta.

  Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai perheenjäsentä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi, vuokraajalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokrattavan kohteen omistajalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksenaikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

  Vuokrattavan kohteen omistajan oikeus peruuttaa varaus

  Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokrattavan kohteen omistaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

  Oleskelu LaatuLomien huviloilla

  Avaimet luovutetaan asiakkaalle tulopäivänä,ennen saapumista saatte joko puhelimitse tai sähköpostilla avainpiilon koodin jolla saatte avaimet masterlock avainlaatikosta joka on sijoitettu majoituskohteen oven viereen. (Omistajalla on oikeus periä avaimista 200 euron suuruinen pantti).

  Vuokraviikko alkaa klo 16 ja päättyy lauantaina klo 11. Vuokraviikonloppu alkaa klo 14 ja päättyy klo 14, vain sesongin ulkopuolella.

  Asunnon vuokraan sisältyvät kalusteet, kodinkoneet, tietotekniikka, keittiövälineet, astiat ja ruokailuvälineet sekä lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen tarvittava energia. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan.

  Asunnon siivouksesta vuokrauksen aikana huolehtii vuokralainen itse tai ostaa vuokranantajan osoittaman siivouspalvelun.

  Loppusiivous kaikissa kohteissa kuuluu vuokrahintaan, se edellyttää kuitenkin että paikat on jätetty normaalin asumisen jäljille. Tiskit tiskattu,jääkaappi tyhjennetty, roskat viety ulkoroskikseen ja huonekalut palautettu paikoilleen. Mikäli varauksen päättyessä majoituskohde ei ole vuokranantajan edellyttämän tason mukaisessa kunnossa on vuokranantajalla oikeus periä vähintään 150 euron suuruinen siivousmaksu

  Asuntoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä ja/tai kohteen internet-sivuilla vuodepaikkamääränä.

  Teltan tai asuntovaunun käyttö LaatuLomien huviloilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

  Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava aina etukäteen, erillinen lemmikkimaksu 120 euroa/majoitus lisätään vuokrahintaan

  Huomioikaa kuitenkin, että lemmikin omistaja on aina vastuussa lemmikin aiheuttamista vahingoista ja omistaja on velvollinen siivoamaan lemmikien jätökset.Lisäksi lemmikkien omistajat pitää lemmikit kytkettynä jos lähistöllä liikkuu muita ihmisiä.

  Vahinkojen korvaukset

  Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot kohteen omistajalle.

  Huomautukset ja riitojen ratkaisu

  Kaikki kohteeseen liittyvät huomautukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle.

  Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä omistajalle kirjallisesti viimeistään 1 kk:n kuluttua vuokra-ajan päättymisestä.

  Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan kohteen omistajan asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa.