Villkor och bestämmelser i korthet

 • i webbutiken betalas beställningen omedelbart med paytrail

 • om din bokning är mer än en månad bort kan du begära fakturor via e-post på laatulomat@gmail.com

 • bokningen träder i kraft när bokningsavgiften (25 % av totalpriset) har betalats

 • återstoden (75%) betalas senast 1 månad före semesterns början

 • om bokningen görs mindre än 28 dagar före bokningsperiodens början, betalas hela beloppet i en delbetalning omedelbart efter bokningen

  Fullständiga hyresvillkor

  Dessa villkor är bindande för båda parter omedelbart efter betalning av den bokningsavgift som anges i dessa villkor, eller efter betalning av både bokningsavgiften och slutbetalningen i en enda betalning.

  Boknings- och betalningsvillkor

  En faktura eller orderbekräftelse skickas till kunden via e-post, med namn och adress till ägaren av den fastighet som ska hyras, körinstruktioner och uppgifter om överlämnande av nycklar.

  Eventuella anmärkningar på fakturan ska göras inom sju (7) dagar från fakturadatum.

  Fakturans referensnummer måste användas vid betalning!

  Bokningen är bekräftad när kunden har betalat bokningsavgiften (25%) av villans hyrespris senast på förfallodagen (sju (7) dagar från fakturadatumet) eller har betalat både bokningsavgiften och slutbetalningen i en betalning.

  Om bokningen görs senare än 28 dagar före hyresperiodens början, förfaller hela betalningen till betalning i en delbetalning och fakturan ska betalas inom två (2) dagar efter fakturadatumet. Om bokningen sker 6 dagar eller mindre före hyresperiodens början betalas hela beloppet omedelbart samma dag.

  Vid utebliven betalning eller utebliven betalning senast på förfallodagen kan bokningen komma att avbokas utan föregående meddelande.

  Om bokningen görs per telefon måste betalningen göras till det konto som anges av fastighetsägaren samma dag.

  Betalningsreferensen måste också innehålla uppgifter om tjänsten och det boknings-/referensnummer som ägaren eventuellt har tillhandahållit. Innan tjänsten används måste kunden visa att betalningen har gjorts.

  Avbeställning av bokningen

  Avbeställning ska alltid ske skriftligen (brev, e-post) till ägaren av det objekt som ska hyras. Avbokningen anses ha skett vid den tidpunkt då ägaren till hyresobjektet informeras om avbokningen. Om kunden bevisar att avbeställningen har gjorts och skickats till rätt adress vid rätt tidpunkt kommer avbeställningen att accepteras även om den är försenad eller inte kommer fram alls.

  Avbeställningen kommer att bli föremål för en avbeställningsavgift. Om avbokningen görs mindre än 28 dagar före hyresperiodens början kommer hela hyrespriset att debiteras.

  Om avbokningen beror på en oväntad och allvarlig händelse som involverar hyresgästen eller en familjemedlem, har hyresgästen rätt till återbetalning av det betalda beloppet, exklusive bokningsavgiften. Avbokningen måste meddelas omedelbart till ägaren av fastigheten och måste stödjas av tillförlitliga bevis, till exempel ett läkarintyg. Om avbokningen görs mindre än 48 timmar före bokningsperiodens början eller under bokningsperioden återbetalas inte det belopp som kunden har betalat.

  Ägarens rätt att avboka bokningen

  I händelse av force majeure kan ägaren av fastigheten avboka bokningen. Kunden har då rätt till full återbetalning av det betalda beloppet.

  Att bo i LaatuLomien villor

  Nycklar kommer att överlämnas till kunden på ankomstdagen, före ankomst får du antingen via telefon eller e-post nyckelboxkoden för att få nycklarna från masterlock-nyckelboxen placerad bredvid dörren till boendet. (Ägaren har rätt att ta ut en deposition på 200 euro för nycklarna).

  Uthyrningsveckan börjar kl. 16.00 och slutar på lördag kl. 11.00. Uthyrningshelgen börjar kl. 14.00 och slutar kl. 14.00, endast under lågsäsong.

  I hyran ingår möbler, vitvaror, datorutrustning, köksredskap, porslin och bestick samt energi för uppvärmning, matlagning och belysning. Madrasser, filtar och kuddar ingår i hyran.

  Städning av lägenheten under hyrestiden är hyresgästens ansvar eller kan ordnas av hyresvärden. Slutstädning är hyresgästens ansvar eller beställs i förväg.

  Om bostaden vid bokningstidens slut inte är i det skick som hyresvärden kräver, har hyresvärden rätt att ta ut minst dubbla städavgiften.

  I de fall slutstädning ingår i hyran är det dock en förutsättning att lokalen lämnas i ett skick som motsvarar normal beläggning. Diskas, kylskåpet töms, sopor tas till utvändiga soptunnor och möbler återställs på sin plats. Om boendet vid bokningstidens slut inte är i tillfredsställande skick har hyresvärden rätt att ta ut en städavgift på minst 150 euro.

  Det maximala antalet personer som bor i boendet är det antal sängar som anges i broschyren och/eller på fastighetens webbplats.

  Det är förbjudet att använda tält eller husvagn i LaatuLomys villor utan ägarens tillstånd.

  Rökning inomhus är förbjuden. Husdjur måste alltid avtalas i förväg, en separat avgift för husdjur på 120 EUR per boende läggs till hyrespriset.

  Observera dock att husdjursägaren alltid är ansvarig för eventuella skador som orsakas av husdjuret och att ägaren är skyldig att städa upp husdjurets avfall. Dessutom måste husdjursägare hålla sina husdjur bundna om det finns andra människor i närheten.

  Ersättning för skada

  Kunden är skyldig att ersätta ägaren för alla skador som orsakas på fastigheten eller dess innehåll.

  Anmärkningar och tvistelösning

  Eventuella kommentarer som rör fastigheten måste riktas direkt till ägaren av fastigheten så snart de uppstår och vid bokningstillfället.

  Eventuella krav på ersättning måste göras skriftligen till ägaren senast 1 månad efter hyresperiodens slut.

  Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet genom ömsesidig förhandling. Om ingen överenskommelse kan nås kommer tvisterna att avgöras av tingsrätten på ägarens bostadsort.