Integritetsförklaring Kombinerad registerbeskrivning och informationsdokument

1. Controller LaatuLomat ;kaskiinharjuntie 1119,51980 JUVA +358 400 357149 laatulomat@gmail.com 1205515-6

2. Registeransvarig och/eller kontaktperson Riikka Matikainen,LaatuLomat,Kaskiinharjuntie 119 51980 JUVA +358 400 357149 laatulomat@gmail.com 1205515-6

3. Registrets namn LaatuLomat passagerarregister och kundregister för e-handel

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter / registrets syfte Syftet med detta register är att ge information om verksamheten inom inkvarterings- och cateringbranschen.(Lag om inkvarterings- och cateringverksamhet 2006/308 § 6), att möjliggöra kundservicekontakter och att upprätthålla kundrelationer. Direktmarknadsföring om kunden inte har vägrat det. Dessutom samlas registret in för att möjliggöra onlinetransaktioner via e-handeln LaatuLomat, t.ex. överföring av beställningsuppgifter, faktureringsuppgifter, betalningsbekräftelseuppgifter eller behandlingsuppgifter mellan näringsidkaren och kunden.

5. Datainnehåll i registret Riikka Matikainen,Kaskiinharjuntie 119,51980 JUVA,LaatuLomat.

6. Regelbundna datakällor Uppgifterna samlas in via elektroniska formulär i Johku-webbtjänsten. Kunderna anger uppgifterna personligen när de beställer från Johku webbutik.

7. Regelbundna uppgiftslämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Uppgifterna lämnas inte ut separat och förblir enbart hos den personuppgiftsansvarige. Passageraruppgifter lämnas ut till de myndigheter som föreskrivs i lagen. Inga uppgifter kommer att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer för registerskydd A. Manuellt material Om manuellt material skrivs ut från det register som finns lagrat i datorn, ska materialet förvaras i ett låst rum och endast den registeransvarige och de myndigheter som föreskrivs i lag ska ha tillgång till materialet. B. Uppgifter som lagras på datorn Registret finns på en server som tillhör Aptual Commerce Ltd. och som är placerad i ett kontrollerat datacenter. Endast den registeransvarige och Aptual Commerce Ltd:s tekniska supportpersonal har tillgång till alla registeruppgifter. Den handlande kunden som har köpt Johku-tjänsten har tillgång till de personuppgifter som hans/hennes kunder som har beställt från Johku-butiken på nätet har lämnat, i den utsträckning som handeln kräver.

9. Inspektionsrätt och utövande av inspektionsrätten Var och en har rätt att inspektera de uppgifter som rör honom eller henne. Inspektionsrätten är avgiftsfri en gång per år. Begäran om inspektion ska göras skriftligen genom ett handunderskrivet brev eller personligen i den personuppgiftsansvariges lokaler.

10. Rättelse av uppgifter och utövande av rätten till rättelse Var och en har rätt att begära rättelse av uppgifter i registret. Begäran om rättelse ska göras skriftligen och vara tillräckligt specifik.

11. Andra möjliga rättigheter Artikel 30 i personuppgiftslagen:"Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter om honom eller henne.Uppgifter om sig själv för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar samt för insamling av personuppgifter och släktforskning. Begäran om kontroll, rättelse eller förbud mot behandling av personuppgifter om dig ska riktas till: LaatuLomat,Kaskiinharjuntie 119 ,51980 JUVA +358 400 357149 laatulomat@gmail.com 1205515-6

Cookies På denna webbplats används cookies. Webbplatsen skickar en liten fil till din webbläsare som lagras på din dators hårddisk. Det finns både (tillfälliga) sessions-ID-cookies, som stängs när du stänger din webbläsare, och permanenta cookies, som lagras på din dators hårddisk. Syftet med en cookie är att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Om du är en registrerad användare hanterar kakan också din inloggning och tillgång till sidor som endast är avsedda för registrerade användare. Cookies används för att spåra och övervaka användarnas preferenser och därigenom påverka tjänstens användbarhet. Internet webbläsare accepterar i allmänhet cookies automatiskt. Vid behov kan användningen av cookies inaktiveras i webbläsarens inställningar, vilket innebär att en del av funktionaliteten tas bort. Reklamcookies kan användas för att optimera reklamupplevelsen för tjänstens användare. Vissa tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan också använda cookies eller web beacons (1 pixel bildfil) för att förbättra reklamupplevelsen. Den information som samlas in genom cookies och web beacons innehåller inga personuppgifter om användaren. Den används inte för att koppla aktiviteter som utförs online till en specifik person. Skapad den [27.07.2017].