Villkor i korthet

 • I nätbutiken betalas beställningen omedelbart med paytrail.

 • Om det är mer än en månad kvar till bokningen kan du begära fakturor via e-post på laatulomat@gmail.com.

 • Bokningen träder i kraft när bokningsavgiften (25 % av det totala priset) har betalats.

 • Resten (75 %) ska betalas senast en månad före semesterns början.

 • Om bokningen görs mindre än 28 dagar före bokningsperiodens början ska hela beloppet betalas i en delbetalning omedelbart efter bokningen.

  Fullständiga hyresvillkor

  Dessa villkor är bindande för båda parter omedelbart efter betalningen av den bokningsavgift som anges i dessa villkor, eller efter betalningen av både bokningsavgiften och slutbetalningen i en enda betalning.

  Boknings- och betalningsvillkor

  En faktura eller orderbekräftelse skickas till kunden via e-post, med namn och adress till ägaren av den fastighet som ska hyras, köranvisningar och uppgifter om överlämnande av nycklarna.

  Eventuella synpunkter på fakturan måste göras inom sju (7) dagar från fakturadatumet.

  Fakturans referensnummer måste användas vid betalning!

  Bokningen är bekräftad när kunden har betalat bokningsavgiften (25 %) av villahyran på förfallodagen (sju (7) dagar från fakturadatumet) eller har betalat både bokningsavgiften och slutbetalningen i en och samma betalning.

  Om bokningen görs senare än 28 dagar före hyrestidens början ska hela betalningen betalas i en delbetalning och fakturan ska betalas inom två (2) dagar från fakturadatumet. Om bokningen sker 6 dagar eller mindre före hyrestidens början ska hela beloppet betalas omedelbart samma dag.

  Vid utebliven betalning eller utebliven betalning på förfallodagen kan bokningen annulleras utan förvarning.

  Om bokningen görs per telefon måste betalningen göras på det konto som anges av fastighetsägaren samma dag.

  Betalningsreferensen ska också innehålla uppgifter om tjänsten och det boknings-/referensnummer som ägaren eventuellt har angett. Innan tjänsten används måste kunden visa att betalningen har gjorts.

  Avbokning av bokningen

  Avbokning ska alltid göras skriftligen (brev, e-post) till ägaren av den egendom som ska hyras. Avbokningen anses ha skett vid den tidpunkt då ägaren till hyresobjektet informeras om avbokningen. Om kunden bevisar att avbokningen har gjorts och skickats till rätt adress vid rätt tidpunkt, kommer avbokningen att accepteras även om den är försenad eller inte kommer fram alls.

  Avbokningen kommer att vara föremål för en avbokningsavgift. Om avbokningen görs mindre än 28 dagar före hyresperiodens början debiteras hela hyrespriset.

  Om avbokningen beror på en oväntad och allvarlig händelse som drabbar hyresgästen eller en familjemedlem har hyresgästen rätt till återbetalning av det betalda beloppet, exklusive bokningsavgiften. Avbokningen måste omedelbart meddelas fastighetsägaren och måste styrkas med tillförlitliga bevis, t.ex. ett läkarintyg. Om avbokningen görs mindre än 48 timmar före bokningsperiodens början eller under bokningsperioden återbetalas inte kundens betalning.

  Ägarens rätt att avbryta bokningen

  I händelse av force majeure får fastighetens ägare avbryta bokningen. Kunden har då rätt till full återbetalning av det betalda beloppet.

  Boende i LaatuLomien villor

  Nycklarna överlämnas till kunden på ankomstdagen, före ankomst får du antingen per telefon eller e-post nyckelboxkoden för att hämta nycklarna från masterlock-nyckelboxen som är placerad bredvid dörren till boendet. (Ägaren har rätt att ta ut en deposition på 200 euro för nycklarna).

  Hyresveckan börjar kl. 16.00 och slutar lördagen kl. 11.00. Hyreshelgen börjar kl. 14.00 och slutar kl. 14.00, endast under lågsäsong.

  I hyran ingår möbler, vitvaror, datorutrustning, köksredskap, porslin och bestick samt energi för uppvärmning, matlagning och belysning. Madrasser, filtar och kuddar ingår i hyran.

  Städning av lägenheten under hyresperioden är hyresgästens ansvar eller kan ordnas av hyresvärden.

  Slutstädning av alla fastigheter ingår i hyrespriset, men det förutsätter att lokalerna lämnas i ett skick där de är normalt bebodda. Diskmedel diskas, kylskåp töms, sopor tas till de yttre soptunnorna och möblerna ställs tillbaka på plats. Om boendet inte är i tillfredsställande skick i slutet av bokningsperioden har hyresvärden rätt att ta ut en städavgift på minst 150 euro.

  Det maximala antalet personer som får bebo boendet är det antal bäddar som anges i broschyren och/eller på boendets webbplats.

  Det är förbjudet att använda tält eller husvagn på LaatuLomys villor utan ägarens tillstånd.

  Rökning inomhus är förbjuden. Husdjur måste alltid avtalas i förväg, en separat husdjursavgift på 120 euro per boende läggs till hyran.

  Observera dock att husdjursägaren alltid ansvarar för eventuella skador som orsakas av husdjuret och att ägaren är skyldig att städa upp husdjurets avfall, dessutom måste husdjursägaren hålla sina husdjur bundna om det finns andra människor i närheten.

  Ersättning för skador

  Kunden är skyldig att ersätta husdjursägaren för alla skador som orsakats på fastigheten eller dess innehåll.

  Anmärkningar och tvistlösning

  Eventuella anmärkningar som rör boendet ska riktas direkt till boendets ägare så snart de uppstår och vid bokningstillfället.

  Eventuella krav på ersättning måste göras skriftligen till ägaren senast 1 månad efter hyrestidens slut.

  Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet genom ömsesidig förhandling. Om ingen överenskommelse kan nås ska tvisterna avgöras av tingsrätten på ägarens hemort.

Leverantör av betalningstjänster

Paytrail Oyj (2122839-7) är betalningsförmedlare och betaltjänstleverantör i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller korträkningen och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj är ett licensierat betalningsinstitut. Vid reklamationer bör du i första hand kontakta leverantören av produkten.

Paytrail Plc, företags-ID: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 020 718 1830
www.paytrail.com
Expert på e-betalningar
Paytrails kundtjänst
+358 20 718 1820 www.paytrail.com