Go to content
the Squirrel Route (Oravareitti)

Oravareitti

Juva - Partala - Sulkava

JUVA (JUVA CAMPING) - JUKAJÄRVI - TOIVIO (POLVIJOKI)

Reitin lähtöpiste on Juva Camping (os. Poikolanniementie 68, 51900 Juva), josta on n. 8 kilometriä järvimelontaa Jukajärveä pitkin reitin ensimmäiselle taukopaikalle Haravaniemiemeen.

Järven eteläpäästä alkaa ensimmäinen jokiosuus, Polvijoki. Polvijoen (noin 5,5 km) alkupäässä maantiesillan takana on pato, jonka ohi kanootti on kannettava oikealta, veteen lasku padon jälkeen. Joen leveys on noin 10 metriä ja pudotus 4 metriä. Joen alkuosassa on pieni koski, jonka vesitilanne saattaa olla vähäinen loppukesästä.

Polvijoen varrelle jää Toivion taukopaikka,jossa käymälä ja parkkipaikka. Halutessaan Oravareitin voi aloittaa myös Toiviosta, johon hyvin pääsee myös autolla.

POLVIJOKI - RIEMIÖ - KAPEASALMI - LAAJALAHTI - SOURU (VOIKOSKI JA VOILAMPI)

Polvijoki laskee Riemiöön, jonka pohjoisrannalta löytyy Riemiön kaksi taukopaikka. Toinen Riemiön taukopaikka on noin 150 m eteenpäin ensimmäisestä.
Täältä matka jatkuu Kapeasalmen ja Laajalahden kautta Souruun. Lähde melomaan vasemmalle pohjoislahtea kohti.
Sourun pohjoispäässä on reitin ensimmäinen koski: Voikoski, joka on noin 200 metriä pitkä, vuolas ja helppo.

Voikoskea seuraa Voilampi, jonka päässä on pieni saari. Saaren takana on taukopaikka Souru, johon saavutaan saaren OIKEALTA puolelta. Huomioithan, että taukopaikka tulee yllättäen.

VARO viereisen Karikosken patojen aiheuttamia virtauksia. Saarelta matka jatkuu oikealle pitkin vanhaa tukinuittokanavaa (noin 500 metriä). Kanavan päätyttyä kanootti on kannettava kannaksen yli vasemmalle väylälle, siitä noin 200 metriä eteenpäin ja tien ylitse.

SOURU - KARIJOKI - KAITAJÄRVI - KISSAKOSKI - HYYPIÖNLAHTI - KYRSYÄNJOKI

Reitin seuraava osuus, Karijoki (5 km), on melojan ihanneuoma: vauhdikas ja paria siltaa lukuun ottamatta esteetön. Siltojen ohitus ei kuitenkaan ole vaikeaa.

Jokiosuuden jälkeen reitillä seuraavaksi on pitkä ja kapea Kaitajärvi, jonka kaakkoispäässä on seuraava taukopaikka Sulkavan Oravanpesät palveluineen. Oravanpesiltä reitti jatkuu 600 m pitkälle Kissakoskelle, jossa on pudotusta 1,6 m. Koskessa on hyvä virtaus ja runsaasti vettä. Kissakoski laskee Kyrsyänjärven Hyypiönlahteen.

Hyypiönlahden jälkeen suuntaa vasemmalle kohti Kangassaaren länsirantaa eli lähes suoraan pohjoiseen. Reitti jatkuu järven pohjoispäästä alkavaan Kyrsyänjokeen.

KYRSYÄNJOKI - RASAKANJOKI

Kyrsyänjoessa on 200-300 metriä pituinen voimakasvirtainen koski, jonka loppuosassa on jyrkkä mutka vasempaan.

Kyrsyänjoessa on yhteensä pudotusta 1,9 metriä ja joen loppupuolella on Kyrsyän taukopaikka.

Tämän jälkeen reitti jatkuu Hattulaisella oikealla itärantaa myöten kohti Rasakanjokea, joka on 15-20 metriä leveä, runsasvetinen ja virtaukseltaan helppo.

RASAKANJOKI - TIKANJOKI - KAISLANEN - PYÖNIÖNJOKI

Saavuttaessa Pieni-Mäntyselle reitti jatkuu jyrkästi oikealle. Seuraavaksi vuorossa on Tikanjoki, jossa on pudotusta 3 metriä. Tämä aiheuttaa kuohuja maantiesillan alle. Joki on vauhdikas, mutta selvä ja helposti melottava joki, joka polveilee eteläosaltaan aivan rantaan ulottuvien viljelysten lomitse.

Tikanjoki laskee Kaislaseen, joka on reheväkasvuinen järvi. Tämän jälkeen seuraa 1,5 kilometriä pitkä rauhallisesti virtaava Pyöninjoki.

PYÖNIÖNJOKI - HALMEJÄRVI - PARTALA (HUTTULANLAHTI)

Pyöninjoki laskee Halmejärveen ja päätyy Hämeensaaren taakse. Saari on kierrettävä vasemmalta, sillä oikeanpuoleinen salmi on ruohottunut.
Vasemmalla rannalla on uusi taukopaikka Halmejärvi. Tämän jälkeen reitti jatkuu koilliskulmassa olevan Virransillan maantiesillan alta Huttulanlahteen. Heti sillan jälkeen vasemmalla on taukopaikka Partala.

PARTALA - LOHNANJÄRVI - LOHNANKOSKI - MYLLYLAMPI

Partalan taukopaikan jälkeen reitti vie Lohnanjärvelle, jonka länsirantaa pitkin melotaan Lohnankoskelle. Lohnankoskessa on 300 metrin matkalla 1,6 metriä pudotusta ja muutamia kiviä. Lohnankoski laskee ruohottuneeseen Myllylampeen.

MYLLYLAMPI - KUHAKOSKI

Myllylammen jälkeinen Kuhakoski on lyhyt ja nopea koski, jossa pudotusta 1,6 metriä ja runsaasti kiviä, joten laskeminen vaatii jonkin verran taitoa. On suositeltavaa nousta maihin oikealle ennen siltaa ja arvioida koski ennen laskemista. Laskemiseen suositellaan keskimmäistä uomaa.
Kanootti on myös mahdollista kantaa kosken ohi, jolloin on rantauduttava oikealle ennen siltaa ja kanootti tulee kantaa tien yli ja oiealla olevasta portista alas joelle. Tai jos mukana on köyttä, kanootin voi uittaa virtaa myöten kosken ohi ja nousta kosken jälkeen takaisin kanoottiin. Hauomioithan, ettet kulje yksityisille rannoille.

KUHAKOSKI - KUHAJÄRVI - HASULA (HASULANJOKI) - MYLLYLAMPI

Alkaa viimeinen järviosuus ennen Sulkavaa. Kuhajärvi päättyy Hasulanjokeen, jossa veden ollessa vähissä on joitakin kiviä pinnassa. Hasulanjoen varrella oikealla on taukopaikka, Hasula. Hasulanjokea seuraa toinen Myllylampi, joka on melko ruohottunut.

MYLLYLAMPI - TIITTALANKOSKI - UITONVIRTA - SULKAVA (VENEILYKESKUS KULKEMUS)

Melonta jatkuu leveää jokisuvantoa pitkin, joka johtaa lyhyeen sekä vauhdikkaaseen Tiittalankoskeen. Tiittalan taukopaikka palveluineen vasemmalla.

Uitonvirta johdattaa Sulkavan kirkonkylään. Reitti päättyy veneilykeskus Kulkemukseen, joka on sillan jälkeen suoraan edessä oikealla rannalla.

Melojien laituri on merkattuna laivalaitureiden välissä.

Olette saapuneet Saimaalle. Laskua on tullut Jukajärveltä Saimaan Alanteeseen yhteensä 24,3 metriä.